ambi

[Kelantan] hati-hati, ingat-ingat;

berambi berhati-hati, beringat-ingat.

berkongsi