ambalela

[Jawa];

aksi ~ lagak hendak menentang (tetapi sebenarnya tidak melawan);

balela.

berkongsi