ambal III

mengambal melihat dengan ekor mata, menjeling.

berkongsi