amar I

[Arab] perintah, suruhan (Tuhan, raja):
menurut ~ Allah;
~ makruf (nahi mungkar)
perintah supaya mengerjakan perbuatan atau amalan yang baik (dan menjauhi perbuatan atau amalan yang jahat);

mengamarkan memerintahkan, menyuruhkan;

amaran
1. perintah, suruhan;

2. peringatan (yang keras):
membuang kerja dengan tidak memberi ~ terlebih dahulu;
~ lisan
peringatan keras yang diberikan secara lisan (tidak menerusi surat rasmi).

berkongsi