amali

berkenaan pelaksanaan prinsip atau teori (yang dipelajari dan sebagainya), berasaskan pengamalan (pelaksanaan) sebenar sesuatu ilmu pengetahuan dan sebagainya:
selain mengikuti kuliah, bakal guru itu juga menjalani pelbagai latihan ~.

berkongsi