alusi

perbuatan membayangkan atau merujuk kepada sesuatu secara tidak langsung.

berkongsi