alun-alun

[Jawa] tanah lapang di muka keraton (istana) atau kabupaten.

berkongsi