alum I

[Jawa] layu;

mengalum menjadi layu, merana.

berkongsi