alotrop

(Kimia) pelbagai bentuk sesuatu unsur yang menunjukkan ciri alotropi (mis karbon mempunyai alotrop grafit, intan, dan karbon amorfus).

berkongsi