alkuna

(Kimia) kumpulan sebatian hidrokarbon alifatik yang mempunyai ikatan ganda tiga antara atom-atom karbonnya.

berkongsi