aliterasi

(Linguistik) pengulangan bunyi atau huruf pertama (pada) beberapa perkataan yang berturutan (dalam sesuatu baris, terutamanya dalam sajak) seperti derup derap.

berkongsi