alinea

(Latin) baris baru pada tulisan, baris permulaan, paragraf (perenggan).

berkongsi