alih

pindah, tukar, ubah;
~ kata = ~ kecek tukar percakapan (mempercakapkan yang lain);

beralih
1. bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi (ke tempat lain):
dia ~ dari situ apabila orang itu berjalan menghampirinya;

2. berpindah (ke tempat, pusat pentadbiran, dan lain-lain yang lain):
dari Singapura, dia ~ ke Kuala Lumpur;
pusat kuasa politik ~ dari Yedo ke ibu kota purba Kyoto;

3. bertukar (ke hala, tumpuan, tajuk atau perkara dan lain-lain yang lain):
pandangannya ~ kepada laki-laki itu;
perbualan mereka ~ ke perkara lain pula;

4. berganti, bertukar, berubah;
angin ~ angin berganti (bertukar) arah;
zaman ~ musim bertukar keadaan selalu berubah, tidak ada yang tetap (segala sesuatu hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman);
~ akal berubah pendapat (fikiran);
~ angin berkunjung (pergi) ke tempat lain untuk meluaskan pandangan atau pengalaman dan sebagainya;
~ haluan berganti (bertukar) haluan;
~ hari menjadi petang;
~ musim berganti musim (mis dari musim kering ke musim hujan dan lain-lain);
~ rumah berpindah rumah;
timur ~ sebelah barat (peribahasa) laki-laki menurut perintah perempuan;

mengalih
1. = mengalihkan mengubahkan duduk (letak dan sebagainya) sesuatu, memindahkan:
ia ~ baldinya yang kelimpahan air;
~ haluan menuju ke barat pula;
~ pandangan;

2. mengganti, mengubah, menukar:
si Ali ~ percakapan ke perkara lain pula;
mereka ~ usaha mereka kepada aspek lain, iaitu al-Sunah;
~ bentuk
mengubah bentuk;
~ kerja menukar kerja;
~ nama mengganti nama;
~ sila berpindah duduk;
~ kain ke balik rumah, ~ kata berhadapan = ~ kain payah juga ke ceruk, ~ cakap di mata-mata sahaja (peribahasa) dikatakan kepada seseorang yang hendak membalikkan perkataannya;

peralihan perihal beralih atau bertukar (daripada satu pucuk pimpinan kepada pucuk pimpinan yang lain, daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain dan sebagainya), pergantian, pertukaran (keadaan dan lain-lain);
~ kekuasaan pertukaran kekuasaan;
~ zaman pertukaran zaman (masa) dengan perubahan keadaan hidup dan lain-lain;

pengalihan perihal (perbuatan dan sebagainya) mengalihkan, pengubahan, penggantian, pemindahan (kuasa dan lain-lain).

berkongsi