ali-ali

humban tali, tali pelontar batu;
anak ~ = batu ~ batu yang dilontarkan dengan ali-ali;
membuang ~ melontar batu dengan ali-ali;

mengali-ali membuang batu dengan menggunakan ali-ali.

berkongsi