alang III

= alangan [arkaik] hadiah, pemberian;
~ berjawab, tepuk berbalas (peribahasa) kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan pula.

berkongsi