alamar

[arkaik];

penguasa ~ pemegang kekuasaan memerintah;

amar I.

berkongsi