alam II

mengalami merasai atau menempuh (kesusahan, kesulitan, perubahan, dan lain-lain), menanggung:
selama hampir tiga tahun yang lalu, kita telah ~ kesulitan ekonomi;

pengalaman apa yang telah dialami (dirasai, ditempuh, dan lain-lain):
orang itu telah banyak ~nya;

berpengalaman mempunyai pengalaman (yang luas):
penasihatnya ialah seorang yang ~;
pegawai yang ~ dalam bidang pentadbiran.

berkongsi