alak I

[Kelantan] galakan (lembu berlaga);

mengalak menggalakkan, menggesa:
kalau tidak dialak, kerja itu tidak akan siap.

berkongsi