alaihi

[Arab] atasnya, padanya, baginya;
iblis ~ laknat iblis yang dikutuki Tuhan, laknat bagi iblis.

berkongsi