ala II

[Arab] atas, akan, kepada, pada;
~ kadarnya menurut kesanggupannya, sekadarnya.

berkongsi