al-Wasik

[Arab] Yang Maha Luas Ilmu dan Rahmat-Nya (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi