al-Sabur

[Arab] Yang Maha Penyabar (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi