al-Nur

[Arab] Cahaya Yang Menerangi (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi