al-Muqit

[Arab] Yang Maha Menyediakan Segala Keperluan Makhluk-Nya (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi