al-mudarabah

konsep kewangan (perbankan) Islam yang bermaksud pihak pemodal membiayai pengusaha dengan pembahagian keuntungan yang dipersetujui bersama.

berkongsi