al-Matin

[Arab] Yang Maha Teguh Kekuatan-Nya (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi