al-Malik

[Arab] Yang Maha Memiliki Segala Kekuasaan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi