al-Majid I

[Arab] Yang Maha Dimuliakan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi