al-Jabbar

[Arab] Yang Maha Perkasa (satu daripada 99 nama Allah):
Khalik ~;
Malik ~.

berkongsi