al-ijarah

konsep perbankan Islam yang merujuk kepada persetujuan bahawa bank sebagai pemilik aset, memajakkan aset berkenaan kepada pelanggan untuk suatu tempoh tertentu, dengan bayaran sewa yang dipersetujui antara kedua-dua belah pihak.

berkongsi