aktual

yang sebenarnya:
bagaimanapun keperluan itu ialah sesuatu yang berpotensi, belum lagi sesuatu yang ~.

berkongsi