akses

1. (Komputer) proses atau cara untuk mencapai (memperoleh, menggunakan dan sebagainya) sesuatu data, maklumat dan sebagainya, capaian:
pengguna akan diberi ~ internet secara automatik;
pemohon dipercayai mempunyai ~ kepada rahsia negara;

2. peluang untuk mendekati seseorang:
ahli sosiologi tidak mudah memperoleh ~ kepada anggota masyarakat kelas atas;

mengakses mendapat atau memperoleh akses kepada sesuatu (fail komputer, data, maklumat dan sebagainya):
sistem itu akan membolehkan pengguna ~ data dengan lebih mudah dan cepat;
dengan cara ini dapatlah murid-murid ~ buku dengan menggunakan kad pintar.

berkongsi