akreditasi

proses kawalan kualiti secara luaran terhadap kursus pengajian dalam sesebuah institusi pendidikan bagi menjamin dan meningkatkan kualiti:
proses ~ ini mampu membawa perubahan kepada institusi pengajian tinggi di negara ini;
Lembaga A~ Negara;

mengakreditasi memberikan akreditasi kepada sesebuah institusi dan sebagainya:
usaha yang rapi sedang dibuat untuk ~ beberapa buah IPTS yang sedia ada.

berkongsi