akrab I

lebih dekat, karib:
sahabat yang ~;

mengakrabkan mempererat, mengaribkan (persahabatan);

keakraban perhubungan atau pertalian yang sangat erat, perhubungan (pertalian) yang akrab atau karib:
mereka masyarakat yang sedang kehilangan ~ dengan kesenian rakyat mereka yang tradisional;
panggilan itu kedengaran agak lembut dan penuh tanda ~.

berkongsi