akliah

[Arab] berkenaan akal fikiran (bukan perasaan):
Mumford masih yakin dengan kemampuan ~ dan kebijaksanaan manusia;
sebuah autobiografi yang menerangkan pengalaman-pengalaman Imam al-Ghazali yang terpenting dalam bidang ~ dan rohaniah.

berkongsi