akik I

= batu ~ sejenis batu berwarna yang biasanya dijadikan permata cincin;
~ disangka batu (peribahasa) terhina orang kerana salah sangka.

berkongsi