akademik

1. mengenai atau berkaitan dengan akademi (pusat pengajian tinggi);

2. bersifat atau mengandungi ilmu pengetahuan (yang tinggi atau mendalam):
anak muda itu memulakan penganalisaan yang ~.

berkongsi