akad

[Arab] janji, perjanjian;
~ jual beli perjanjian jual beli;

berakad mengikat perjanjian.

berkongsi