ajuk II

mengajuk
1. menduga (dalamnya laut dan lain-lain):
dalam laut boleh diajuk, dalam hati siapa tahu;

2. menguji untuk mengetahui isi hati (perasaan, fikiran):
dalam mengkaji inilah terkeluar kata-kata ~, duga-menduga;

ajukan dugaan, ujian, terkaan;

keajukan diketahui dalam (isi hati, perasaan);
dalam sudah ~, dangkal sudah keseberangan (peribahasa) telah diketahui benar isi hatinya.

berkongsi