aji III

[Jawa] hikmat, mantera (yang menyebabkan sakit dan lain-lain).

berkongsi