ajeng

[Jawa] gelaran bagi puteri bangsawan yang belum berkahwin.

berkongsi