aiya

[bahasa percakapan] kata untuk menyatakan rasa tidak setuju, keberatan, dan sebagainya.

berkongsi