ahad II

[Arab] perjanjian;

mengahadkan
1. menikahkan:
maka kadi pun tampillah ke hadapan ~ kedua-duanya;

2. memeterai perjanjian.

berkongsi