agresor

[Indonesia-Belanda] pihak (negara dan lain-lain) yang memulakan serangan atau pencerobohan, penyerang (yang memulakan persengketaan dan sebagainya).

berkongsi