agregat II

dia mendapat ~ yang baik dalam peperiksaan SRP.

berkongsi