agorafobia

(Psikologi) ketakutan yang amat sangat terhadap tempat yang luas dan lapang.

berkongsi