agih

bahagi, beri;

beragih berbahagi (harta dan lain-lain);

mengagih;
suarang diagih [Negeri Sembilan] harta yang diperoleh selama perkahwinan (kalau bercerai dibahagi dua);

mengagihkan membahagikan, memberikan:
ia ~ rokok buatan luar negeri kepada kami;

mengagih-agihkan membahagi-bahagikan:
di sinilah letaknya keperluan perancangan supaya sumber-sumber yang terhad dapat diagih-agihkan mengikut keutamaan keperluan;

pengagihan perbuatan dan sebagainya mengagihkan, pembahagian:
harta yang diketepikan oleh pemilik itu dipegang dalam bentuk amanah bagi ~ berterusan kepada penerima;
~ kuasa pembahagian dan penentuan (bidang kuasa) kepada golongan-golongan tertentu dan sebagainya;

peragih pembahagian, pemberian:
apa ~ mentua kepada pengantin itu?

berkongsi