agak I

1. kira, sangka, rasa:
~ saya dia sudah keluar tadi;
~ gerangan
jika kiranya;

2. boleh dikatakan, dapat dianggap (ditafsirkan):
menghadapi kesukaran yang ~ besar;
~ lama juga di sana;

agak-agak
1. barangkali, mungkin, rasanya, rasa-rasanya:
~ hari ini hujan;

2. = agaknya gerangan, kiranya:
apa ~ maksudnya datang ke mari?

beragak, beragak-agak
1. ragu-ragu, sangsi:
melanggar kota itu jangan ~;

2. mempunyai tujuan (niat) untuk, bermaksud, berniat:
ia ~ untuk pergi ke Mekah;

3. awas-awas, hati-hati:
mengatakan sesuatu dengan tidak ~;

mengagak, mengagak-agak
1. mengira-ngira (dengan berdasarkan dugaan atau pertimbangan kasar), menaksir:
ia tidak dapat ~ ke mana ia akan dibawa;
orang yang pandai ~ dan mengagih orang yang bijaksana;

2. memaksudkan, meniatkan:
lain yang diagak, lain yang kena;

mengagakkan
1. membuat kesimpulan (berdasarkan dugaan atau tekaan sahaja), menduga, menyangka:
keadaan lebih sulit daripada yang diagakkan;

2. menentukan (dengan hati-hati):
~ biaya negeri;

mengagak-agihkan
1. mengagak dan mengagihkan, menerangkan, memberitahukan, menjelaskan;

2. suka mencela;

teragak
1. terfikir (timbul sesuatu fikiran dengan tiba-tiba atau dengan sepintas lalu), terlintas di hati:
ada kalanya ~ juga dia hendak menjual tanahnya itu;

2. [Minangkabau] ingin sangat:
ia ~ pulang ke negerinya;

teragak-agak berkira-kira, berbelah bagi (sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak):
saya tidak akan ~ untuk mengambil tindakan;

agakan apa yang diagakkan, dugaan, sangkaan:
~ ini mungkin benar.

berkongsi