afwah

[Arab] tuah (orang yang keramat):
dengan ~ maulana menolong hamba mungkin tercapai segala yang dicitakan.

berkongsi