aerosfera

seluruh atmosfera yang menyelubungi bumi.

berkongsi